Lu patri miu

Quantu cosi mi vulevuti mparari quann'era nicuzzu
nni li pinzeri mia li sentu ancora ora che sugnu granni,
‘mparasti cch'era l'amicizia, ccu tantu sforzu
e ddari a chistu sentimentu, lu li jorni e macari l'anni.

Quannu cugghevumu l'alivi ppi fari l'ogghiu,
dicevuti che ccu la cuscienza hava stari nzemmuli,
m'imparasti che la vita comu vena si pigghia,
quannu nni la campagna cugghevumu li mennuli,

mi dicevuti che na cosa ‘un ma va mai scurdari
ch'è sempri nni la virità e nill'onestà hava campari,
stu piaciri ‘un su tutti ch'è l'hanu vutu
di essiri un figghiu com'à mia furtunatu.

Tu m'imparasti che nni la vita sa ffari sempri lu duviri
ma stu duviri ccu tia ‘un sacciu comu l'haia ffari,
ora che patri macari ju haiu ddivintatu,
ccu li figgi mia iu lu sacciu comu m'haia cumpurttari
e ddi chistu sulu a tia haia ringraziari.

| Indietro

Salone Internazionale del Libro - Genève 2005