A picciridda

Quannu eriti na picciridda
eriti nica ma tantu bedda,
ora c'à addivintatu tanticchia rannuzza
quannu ti taliunu, arruccichi comu na rosa,

ma quannu si scummogghiunu li to biddizzi,
allura, macari li funtani femmunu l'aqua,
li timpurali d'austu sammucciunu,
li troni na musica duci addiventa,

li lampi nà luci che lustru ti fà,
lu suli scanzia li nuvuli pi truvariti
l'aqua sa sciuca sutta li to piedi,
ma tu, sulu unu ni stà circannu

pi pusarici li to beddi uocchi
e caminari ni la strata di l'amuri

| Indietro

Salone Internazionale del Libro - Genève 2005