La fuitina

Nni li strati diserti lu silenziu calava,
lu tramuntu luntanu, li stiddi faciva spuntari,
la notti patruna che patrunanza pigghiava
macari unni l'amuri, voli triunfari.

L'ummira e li passi d'un cristianu
Ch'è avanzunu, taliannu nni tutti li finestri,
d'arreri na cantunera s'ammuccia aspittannu
ch'è la cumpagna di la vita so si mustri.

propriu sta sira lu tempu stenta a passari,
suspirannu, passunu li minuti che parunu uri,
'ntra sta vanedda propriu nenti cc'è di pinzari
si disidira chiumpiri lu piccatu di l'amuri.

Di na porta dui uocchi brillanti spuntarunu,
ccu lu spaventu nni la faccia so disignatu,
ma cuntenti versu lu so distino currevunu
pi 'ncuminciari chiddu ch'è cci era distinatu,

chista e la sira ddi li stiddi lucenti ppi l'amuri,
n'autri dui palummi s'insignunu a vulari.

| Indietro

Salone Internazionale del Libro - Genève 2005