L'Etna

Di luntanu si vidunu li toi biddizzi,
ma spissu fai sintiri tutti li toi tristizzi,
di tuttu lu munnu venunu a visitariti
sulu ppi lu piaciri di ammirariti.

Tu si granni, forti è matura
Ma tu penzi sempri a sfugari la to natura,
ti sienti sulu e tristi nni la to caggia
divienti cattiva ppi placari la to rraggia.

Çiumi di focu fai scurriri in un mumentu
pi sfugari lu to incumpresu turmentu,
nni li toi cimi lu spaventu fai rignari
quannu t'arrabbi a tutti nni fai trimari.

Tu nni fai vidiri sempri lu to latu stranu,
ma rimarrai sempri lu nostru vecchiu caru vulcanu.

| Indietro

Salone Internazionale del Libro - Genève 2005