Li tramunti

Nenti senz' u occhi si pò vidiri,
mancu tuccari si pò senza li mani,
ma tu nsisti a farimi cridiri
ch'è nu jornu, ‘un starimu cchiù luntani.

Comu si ponnu scurdari li toi munti
quannu la terra ccu lu celi fai ncuntrari,
chistu esprimi nni toi culurati tramunti,
è unu dei sintimenti che mi piaci ricurdari.

Stu tempu ch'è passa, ‘un po' cridiri
di rrubbarimi l'amuri ch'è ppi tia sentu,
macari guerra facennu ‘unn'havi lu putiri
di farimi scurdari di tia mancu nu mumentu

| Indietro

Salone Internazionale del Libro - Genève 2005