Quantu cosi mi vulevuti mparari quann'era nicuzzunni li pinzeri mia li sentu ancora ora che sugnu granni,‘mparasti cch'era l'amicizia, ccu tantu sforzue ddari a chistu sentimentu, lu li jorni e macari l'anni. Quannu cugghevumu l'alivi ppi fari l'ogghiu,dicevuti che ccu la cuscienza hava stari nzemmuli,m'imparasti che la vita comu vena si pigghia,quannu nni la campagna cugghevumu li mennuli, mi dicevuti che na cosa ‘un ma va mai scurdarich'è sempri nni la virità e nill'onestà hava campari,stu p...
Leggi...
Mi ricordu ddu jornu quannu minniipirchì ora haiu caputu ch'è dda ti piddii,cuntu li jorni che haiu passatu senza di tianni stu paisi ch'è ora vidu tristi comu a mia. Ti lassai chiancennu assittata nni na seggiasenza pinzari ch'è stava jennu nni na caggia,lu tempu ha passatu senza pinzarich'è m'avissu piaciutu vidiriti nmicchiari. Nni stu passatu avissi vulutu stariti vicinuppi farimi accucciari, vasari, è tiniriti li manu,li stissi manu ch'è quann'era picciriddumi cummighiaunu ppi nun sintiri f...
Leggi...
Chistu distinu ‘un ma vulutu aiutariluntanu di tia ppi fozza haia stari,m'haiu scurdatu tanti ddi li toi profumima mi ricordu sempri li toi custumi, chiddu di la zagara mi piaciva assai,ma unni haju statu statu ‘un lu haiu ntisu mai.Quanti figghi comu a mia nni lu munnu hai pirdutue quanti su chiddi ch'è mai hannu turnatu, assai su chiddi ch'è si n'hanu jutuma ‘un essiri tristi nuddu ta scurdatu,a mia mi vena lu disiu di viniriti a truvaripi vidiri a tia e la mia famigghia accarizzari, la sir...
Leggi...
1) Primavera Quannu la matina, spunta lu sulilu cantu di l'aceddi, nni fannu arrisbigghiari.Nill'ummira di cristiani, ‘ncapu li mulisunnu l'omini ch'é partunu pi travagghiari. Quannu primavera arriva zzaàra spunta;viesti li macchi ccu li to' prufumi,lu cori di na zzita cuntenti cantaaspittannu lu zzitu pi nu vasuni.Li rondini ch'è li nidi fannu nni li puttusainchiennu di vita tutti li muri,la stissa dumanna si fa na mamma anziusaquannu arriva, lu fruttu di lu so amuri. Di çiuri culurati li camp...
Leggi...
Di unni veni bedda picciridda ?Tu ch'è nni stu munnu si appena arrivata,dimmi, picchì ‘un si nni la to culla ?‘Unn'aviri spavientu ora ch'è t'haiu truvatu. Ti portu in un postu unni amuri avraipi campari cuntenti accantu a na stidda,a luna t'illuminirà e filicità canusciraipi crisciri cchiù forti e bedda. Ma ‘un ti puoi mai rassignari,pi la nascita to, ‘un cc'è statu fistinu,tu, figghia bedda ch'è si stata abbannunatala vita ti l'ha nigata lu to distino. Ju chianciu pi la to ‘nnucenzae pi c...
Leggi...
Quannu eriti na picciriddaeriti nica ma tantu bedda,ora c'à addivintatu tanticchia rannuzzaquannu ti taliunu, arruccichi comu na rosa, ma quannu si scummogghiunu li to biddizzi,allura, macari li funtani femmunu l'aqua,li timpurali d'austu sammucciunu,li troni na musica duci addiventa, li lampi nà luci che lustru ti fà,lu suli scanzia li nuvuli pi truvaritil'aqua sa sciuca sutta li to piedi,ma tu, sulu unu ni stà circannupi pusarici li to beddi uocchie caminari ni la strata di l'amuri
Leggi...
Nni li strati diserti lu silenziu calava,lu tramuntu luntanu, li stiddi faciva spuntari,la notti patruna che patrunanza pigghiavamacari unni l'amuri, voli triunfari. L'ummira e li passi d'un cristianuCh'è avanzunu, taliannu nni tutti li finestri,d'arreri na cantunera s'ammuccia aspittannuch'è la cumpagna di la vita so si mustri. propriu sta sira lu tempu stenta a passari,suspirannu, passunu li minuti che parunu uri,'ntra sta vanedda propriu nenti cc'è di pinzarisi disidira chiumpiri lu piccatu d...
Leggi...
Quannu lu suli la sira tramunta,s'arricuogghiunu li travagghiaturi di la terra,nu viecchiu stancu, lu panaru finisci,ni lu cieli la prima stidda s'affaccia, di luntanu si vidi la luna che cuntenti spuntadintra na vanidduzza, che na sirinata si sona,ccu li duci paroli d'amuri che volunudintra lu cori di na fimminedda nnammurata, a lu picciottu, li manu c'i trimarruquannu visti la so' zzita affacciata,ccu l'uocchi si parrunu è si mannunu vasuni,nautru amuri ncumincia a sciuriri, passunu li iuonni ...
Leggi...
Di luntanu si vidunu li toi biddizzi,ma spissu fai sintiri tutti li toi tristizzi,di tuttu lu munnu venunu a visitaritisulu ppi lu piaciri di ammirariti. Tu si granni, forti è maturaMa tu penzi sempri a sfugari la to natura,ti sienti sulu e tristi nni la to caggiadivienti cattiva ppi placari la to rraggia. Çiumi di focu fai scurriri in un mumentupi sfugari lu to incumpresu turmentu,nni li toi cimi lu spaventu fai rignariquannu t'arrabbi a tutti nni fai trimari. Tu nni fai vidiri sempri lu to lat...
Leggi...
Nenti senz' u occhi si pò vidiri,mancu tuccari si pò senza li mani,ma tu nsisti a farimi cridirich'è nu jornu, ‘un starimu cchiù luntani. Comu si ponnu scurdari li toi muntiquannu la terra ccu lu celi fai ncuntrari,chistu esprimi nni toi culurati tramunti,è unu dei sintimenti che mi piaci ricurdari. Stu tempu ch'è passa, ‘un po' cridiridi rrubbarimi l'amuri ch'è ppi tia sentu,macari guerra facennu ‘unn'havi lu putiridi farimi scurdari di tia mancu nu mumentu
Leggi...
Pagina 1 di 2 PrimoPrecedente [1]2 Ultima

Salone Internazionale del Libro - Genève 2005